وبلاگ

فروش VEE LOK UNION TEE

فروش VEE LOK UNION TEE کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها در ...

فروش VEE LOK FEMALE RUN TEE

فروش VEE LOK FEMALE RUN TEE کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها ...

فروش VEE LOK FEMALE ELBOW

فروش VEE LOK FEMALE ELBOW   نمایش محتویات جستجو: TUBE O.D. FEMALE THREAD P ART NO. L1 L2 F BORE INCHES 1/8 1/8 FE2-2 1.07 0.97 1/2 0.09 1/8 1/4 FE2-4 1.26 1.13 11/16 0.09 1/4 1/8 FE4-2 1.07 0.97 1/2 0.2 1/4 1/4 FE4-4 1.25 1.13 11/16 0.2 1/4 3/8 FE4-6 1.31 1.34 13/16 0.2 1/4 1/2 FE4-8 1.38 1.5 1 0.2 5/16 1/8 FE5-2 1.14 1.02 9/16 0.25 5/16 1/4 FE5-4 1.24 1.13 11/16 0.25 3/8 1/8 FE6-2 1.2 0.93 5/8 0.28 3/8 1/4 FE6-4 1.42 1.13 11/16 0.28 3/8 3/8 FE6-6 1.34 1.34 13/16 0.28 3/8 1/2 FE6-8 1.44 1.5 1 0.28 1/2 1/4 FE8-4 1.44 1.07 13/16 0.41 1/2 3/8 FE8-6 1.44 1.34 13/16 0.41 1/2 1/2 FE8-8 1.54 1.5 1 0.41 5/8 3/8 FE10-6 1.55 1.5 1 0.5 5/8 1/2 FE10-8 1.55 1.5 1 0.5 3/4 1/2 FE12-8 1.55 1.5 1 0.61 3/4 3/4 FE12-12 1.89 1.87 1-3/8 0.61 1 3/4 FE16-12 2 1.87 1-3/8 0.86 TUBE O.D. FEMALE THREAD P ART NO. L1 L2 F BORE MILLIMETERS 6 1/8 MFE6-2 27.2 24.65 1/2 5 6 1/4 MFE6-4 31.7 28.8 11/16 5 8 1/4 MFE8-4 31.6 28.8 11/16 6.5 10 1/4 MFE10-4 31.9 28.8 11/16 7.9 10 3/8 MFE10-6 34.4 34 13/16 7.9 10 1/2 MFE10-8 36.8 38 1 7.9 12 1/4 MFE12-4 36.6 27.3 13/16 9.5 12 3/8 MFE12-6 36.6 34 13/16 9.5 12 1/2 MFE12-8 39 38 1 9.5 16 1/2 MFE16-8 39.3 38 1 12.7 نمایش 1 تا 34 از مجموع 34 مورد قبلیبعدی   MALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی FEMALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی UNION دانلود مشخصات فنی BULK HEAD MALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD FEMALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD UNION دانلود مشخصات فنی MALE ELBOW دانلود مشخصات فنی UNION TEE دانلود مشخصات فنی UNION ...

فروش VEE LOK BULK HEAD FEMALE CONNECTOR

فروش VEE LOK BULK HEAD FEMALE CONNECTOR   نمایش محتویات جستجو: TUBE O.D. FEMALE THREAD P ART NO. L L1 F Panel Hole Size Max. Panel Thick. BORE INCHES 1/8 1/8 BFC2-2 1.76 1.23 9/16 21/64 0.5 0.09 1/4 1/8 BFC4-2 1.85 1.31 5/8 29/64 0.4 0.2 1/4 1/4 BFC4-4 2.04 1.31 3/4 29/64 0.4 0.2 3/8 1/4 BFC6-4 2.17 1.44 3/4 37/64 0.44 0.28 1/2 3/8 BFC8-6 2.43 1.65 15/16 49/64 0.5 0.41 1/2 February 4, 1900 BFC8-8 2.62 1.65 1-1/16 49/64 0.5 0.41 TUBE O.D. FEMALE THREAD P ART NO. L L1 F Panel Hole Size Max. Panel Thick. BORE MILLIMETERS 6 1/8 MBFC6-2 47.2 33.7 16 11.5 10.2 5 6 1/4 MBFC6-4 52 33.7 19 11.5 10.2 5 8 1/8 MBFC8-2 49.6 36.1 18 13.1 11.2 5 10 1/4 MBFC10-4 55.2 37 22 16.3 11.2 7.1 12 3/8 MBFC12-6 60.9 41.9 24 19.5 12.7 9.5 12 February 4, 1900 MBFC12-8 66.4 41.9 27 19.5 12.7 9.5 نمایش 1 تا 16 از مجموع 16 مورد قبلیبعدی     دانلود مشخصات فنی [table id=104 /]   MALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی FEMALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی UNION دانلود مشخصات فنی BULK HEAD MALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD ...

فروش VEE LOK BULK HEAD MALE CONNECTOR

فروش VEE LOK BULK HEAD MALE CONNECTOR   نمایش محتویات جستجو: TUBE O.D. MALE THREAD P ART NO. L L1 H F Panel Hole Max. Panel Size Thick. BORE INCHES 1/8 1/8 BMC2-2 1.83 1.23 0.38 1/2 21/64 0.50 0.09 1/4 1/8 BMC4-2 1.95 1.31 0.38 5/8 29/64 0.40 0.2 1/4 1/4 BMC4-4 2.132 1.31 0.56 5/8 29/64 0.40 0.2 3/8 1/4 BMC6-4 2.265 1.44 0.56 3/4 37/64 0.44 0.28 3/8 3/8 BMC6-6 2.265 1.44 0.56 3/4 37/64 0.44 0.28 3/8 1/2 BMC6-8 2.48 1.44 0.75 7/8 37/64 0.44 0.28 1/2 3/8 BMC8-6 2.494 1.65 0.56 15/16 49/64 0.50 0.38 1/2 1/2 BMC8-8 2.712 1.65 0.75 15/16 49/64 0.50 0.41 3/4 3/4 BMC12-12 3 1.87 0.75 1-3/16 1-1/64 0.66 0.61 نمایش 1 تا 10 از مجموع 24 مورد قبلیبعدی     دانلود مشخصات فنی [table id=103 /]     MALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی FEMALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی UNION دانلود مشخصات فنی BULK HEAD MALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی BULK ...

فروش VEE LOK UNION

فروش VEE LOK UNION   نمایش محتویات جستجو: TUBE O.D. P ART NO. L L1 F BORE INCHES 1/8 U2 1.39 0.6 7/16 0.09 1/4 U4 1.62 0.7 1/2 0.2 5/16 U5 1.7 0.73 9/16 0.25 3/8 U6 1.77 0.76 5/8 0.28 1/2 U8 2.02 0.87 13/16 0.41 5/8 U10 2.05 0.87 15/16 0.5 3/4 U12 2.11 0.87 1-1/16 0.61 1 U16 2.57 1.05 1-3/8 0.86 TUBE O.D. P ART NO. L L1 F BORE MILLIMETERS 6 MU6 41.2 17.7 14 5 8 MU8 43.2 18.6 15 6.5 10 MU10 46.2 19.5 18 7.9 12 MU12 51.2 22 22 9.5 14 MU14 52 22 24 11.1 15 MU15 52 22 24 11.9 16 MU16 52 22 24 12.7 18 MU18 53.5 22 27 15 20 MU20 55 22 30 16 22 MU22 55 22 30 18 25 MU25 65.1 26.5 35 22 نمایش 1 تا 22 از مجموع 22 مورد قبلیبعدی   دانلود مشخصات فنی [table id=102 /]   MALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی FEMALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی UNION دانلود مشخصات فنی BULK HEAD MALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD FEMALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD UNION دانلود مشخصات فنی MALE ELBOW دانلود مشخصات فنی UNION TEE دانلود مشخصات ...

فروش VEE LOK MALE CONNCETOR

فروش VEE LOK MALE CONNCETOR     نمایش محتویات جستجو: TUBE O.D. MALE THREAD P ART NO. L L1 H F Panel Hole Max. Panel Size Thick. BORE INCHES 1/8 1/8 BMC2-2 1.83 1.23 0.38 1/2 21/64 0.50 0.09 1/4 1/8 BMC4-2 1.95 1.31 0.38 5/8 29/64 0.40 0.2 1/4 1/4 BMC4-4 2.132 1.31 0.56 5/8 29/64 0.40 0.2 3/8 1/4 BMC6-4 2.265 1.44 0.56 3/4 37/64 0.44 0.28 3/8 3/8 BMC6-6 2.265 1.44 0.56 3/4 37/64 0.44 0.28 3/8 1/2 BMC6-8 2.48 1.44 0.75 7/8 37/64 0.44 0.28 1/2 3/8 BMC8-6 2.494 1.65 0.56 15/16 49/64 0.50 0.38 1/2 1/2 BMC8-8 2.712 1.65 0.75 15/16 49/64 0.50 0.41 3/4 3/4 BMC12-12 3 1.87 0.75 1-3/16 1-1/64 0.66 0.61 نمایش 1 تا 10 از مجموع 23 مورد قبلیبعدی   دانلود مشخصات فنی [table id=100 /]   MALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی FEMALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی UNION دانلود مشخصات فنی BULK HEAD MALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD FEMALE ...

فروش VEE LOK BULKHEAD MALE CONNCETOR

فروش VEE LOK BULKHEAD MALE CONNCETOR   نمایش محتویات جستجو: TUBE O.D. MALE THREAD P ART NO. L L1 H F Panel Hole Max. Panel Size Thick. BORE INCHES 1/8 1/8 BMC2-2 1.83 1.23 0.38 1/2 21/64 0.50 0.09 1/4 1/8 BMC4-2 1.95 1.31 0.38 5/8 29/64 0.40 0.2 1/4 1/4 BMC4-4 2.132 1.31 0.56 5/8 29/64 0.40 0.2 3/8 1/4 BMC6-4 2.265 1.44 0.56 3/4 37/64 0.44 0.28 3/8 3/8 BMC6-6 2.265 1.44 0.56 3/4 37/64 0.44 0.28 3/8 1/2 BMC6-8 2.48 1.44 0.75 7/8 37/64 0.44 0.28 1/2 3/8 BMC8-6 2.494 1.65 0.56 15/16 49/64 0.50 0.38 1/2 1/2 BMC8-8 2.712 1.65 0.75 15/16 49/64 0.50 0.41 3/4 3/4 BMC12-12 3 1.87 0.75 1-3/16 1-1/64 0.66 0.61 نمایش 1 تا 10 از مجموع 23 مورد قبلیبعدی دانلود مشخصات فنی [table id=100 /]       MALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی FEMALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی UNION دانلود مشخصات فنی BULK HEAD MALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD ...

فروش VEE LOK MALE RUN TEE

فروش VEE LOK MALE RUN TEE   نمایش محتویات جستجو: TUBE O.D. MALE THREAD P ART NO. L1 L2 H F BORE INCHES 1/8 1/8 MRT2-2 1.09 0.71 0.38 1/2 0.09 1/8 1/4 MRT2-4 1.04 0.96 0.56 1/2 0.09 1/4 1/8 MRT4-2 1.07 0.72 0.38 1/2 0.2 1/4 1/4 MRT4-4 1.06 0.96 0.56 1/2 0.2 5/16 1/8 MRT5-2 1.16 0.82 0.38 5/8 0.2 3/8 1/4 MRT6-4 1.2 0.95 0.56 5/8 0.28 3/8 3/8 MRT6-6 1.18 1.11 0.56 5/8 0.28 1/2 3/8 MRT8-6 1.44 1.15 0.56 13/16 0.38 1/2 1/2 MRT8-8 1.44 1.4 0.75 7/8 0.41 5/8 1/2 MRT10-8 1.59 1.5 0.75 1 0.47 3/4 3/4 MRT12-12 1.59 1.5 0.75 1 0.61 1 3/4 MRT16-12 2 1.81 0.75 1-3/8 0.61 1 1 MRT16-16 2 1.89 0.94 1-3/8 0.86 TUBE O.D. MALE THREAD P ART NO. L1 L2 H F BORE MILLIMETERS 6 1/8 MMRT6-2 27.2 18.3 9.7 1/2 5 6 1/4 MMRT6-4 26.7 24.3 14.2 1/2 5 8 1/8 MMRT8-2 29.5 20.8 9.7 5/8 5 8 1/4 MMRT8-4 29.5 24.7 14.2 5/8 6.5 10 1/4 MMRT10-4 31.6 26.4 14.2 11/16 7.1 10 1/2 MMRT10-8 34.4 35.3 19 7/8 7.9 12 1/4 MMRT12-4 36.6 29.1 14.2 13/16 7.1 12 3/8 MMRT12-6 36.6 29.1 14.2 13/16 9.5 12 1/2 MMRT12-8 36.6 35.5 19 7/8 9.5 16 1 MMRT16-16 47.9 48 23.9 February 12, 1900 12.7 نمایش 1 تا 28 از مجموع 28 مورد قبلیبعدی دانلود مشخصات فنی [table id=108 /]     MALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی FEMALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی UNION دانلود مشخصات فنی BULK HEAD MALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD FEMALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD UNION دانلود مشخصات ...

فروش VEE LOK UNION ELBOW

فروش VEE LOK UNION ELBOW   نمایش محتویات جستجو: TUBE O.D. P ART NO. L1 F BORE INCHES 1/8 UE2 1.07 1/2 0.09 1/4 UE4 1.07 1/2 0.2 5/16 UE5 1.14 9/16 0.25 3/8 UE6 1.2 5/8 0.28 1/2 UE8 1.44 13/16 0.41 5/8 UE10 1.57 1 0.5 3/4 UE12 1.57 1 0.61 1 UE16 2 1-3/8 0.86 TUBE O.D. P ART NO. L1 F BORE MILLIMETERS 6 MUE6 27.2 1/2 5 8 MUE8 29.1 9/16 6.5 10 MUE10 31.6 11/16 7.9 12 MUE12 36.6 13/16 9.5 14 MUE14 40 1 11.1 15 MUE15 40 1 11.9 16 MUE16 40 1 12.7 18 MUE18 40 1 15 20 MUE20 47.5 1-3/8 16 22 MUE22 47.5 1-3/8 18 25 MUE25 50.7 1-3/8 22 نمایش 1 تا 22 از مجموع 22 مورد قبلیبعدی دانلود مشخصات فنی [table id=107 /]   MALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی FEMALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی UNION دانلود مشخصات فنی BULK HEAD MALE CONNCETOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD FEMALE CONNECTOR دانلود مشخصات فنی BULK HEAD UNION دانلود مشخصات فنی MALE ELBOW دانلود مشخصات فنی UNION TEE دانلود ...