وبلاگ

فروش لوله PSL2

فروش لوله PSL2 فروش لوله PSL2 :انستیتو American Petroleum Institute (API) جهت فروش لوله های کربن استیل با استاندارد  API5L دو گزینه مطرح نموه این دو گزینه شامل لوله های بدون درز و درزدار در گرید های X42 الی X80  می باشند. محل مصرف این لوله ها در خطوط انتقال آب ...

BUTTERFLY VALVE فروش

BUTTERFLY VALVE  فروش BUTTERFLY VALVE  فروش   butterfly valve ها در رده والو های ربع گرد و جهت باز و بسته کردن مسیر سیال و یا کنترل دبی مورد استفاده قرا می گیرند. این والو ها از نظر نوع کانکشن به شرح ذیل می باشند انواع باترفلای والو WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE  شیر پروانه ...

فروش VEE LOK CAP

فروش VEE LOK CAP کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها در سیستم ...

فروش VEE LOK NUT

فروش VEE LOK NUT کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها در سیستم ...

فروش VEE LOK PLUG

فروش VEE LOK PLUG کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها در سیستم ...

فروش VEE LOK CROSS UNION

فروش VEE LOK CROSS UNION کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها در ...

فروش VEE LOK FERRULES

فروش VEE LOK FERRULES کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها در سیستم ...

فروش VEE LOK FEMALE BRANCH TEE

فروش VEE LOK FEMALE BRANCH TEE کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها ...

فروش VEE LOK BACK FERRULES

فروش VEE LOK BACK FERRULES کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها در ...

فروش VEE LOK MALE BRANCH TEE

فروش VEE LOK MALE BRANCH TEE کانکتور های ابزار دقیق با طراحی DOUBLE FERRULES در رده پر اعتماد ترین اتصالات هیدرولیک با میزان نشتی صفر بالا ترین کاربرد را در سیستم هیدرولیک و اتوماسیون در صنایع نفت و گاز را دارا می باشد.  نوع اتصال این کانکتورها باعث امکان مصرف آنها ...