X

لوله چدني

لوله هاي چدني که در سيستم لوله کشي فاضلاب به کار مي رود:

الف) سرتوپي (يک سرتوپي – دو سرتوپي)
ب) دو سر تخت
نکته : لوله هاي چدني با سرتوپي و سرتخت به ترتيب لوله هاي بوشن دار و بدون بوشن نيز ناميده مي شوند .
مزاياي لوله هاي چدني
1- در برابر فشار وارده به جداره هاي خارجي داراي مقاومت و استحکام خوبي هستند .
2- فرسودگي اين لوله ها کمتر از لوله هاي فلزي است .
3- مي توان براحتي از دستگاه تراکم هوا جهت باز کردن و رفع گرفتگي لوله استفاده نمود .
4- قيمت لوله چدني نسبت به لوله فولادي ارزانتر است .
معايب لوله هاي چدني
1- نصب لوله چدني نسبت به لوله آهني کنتدتر انجام مي شود .
2- لوله هاي چدني به علت تاثير مواد شيميايي موجود در فاضلاب زنگ مي زنند و جلوگيري از زنگ زدگي آنها ميسر نمي باشد .
3- داشتن وزن زياد قطعات و کثر اتصالات و در نتيجه زياد پيوند از معايب ديگر لوله هاي چدني مي باشد .
مقايسه لوله چدني توپي دار و سر تخت : لوله چدني
1- قابليت تحمل فشار لوله هاي سرتخت بيشتر است .
2- لوله هاي سر تخت به دليل نداشتن مادگي و لبه هاي قيطاني و وزن و ضخامت کمتر و نوع پيوند کاربرد بيشتري دارند .
3- لوله هاي سرتخت به دليل خاصيت الاستيکي نوع پيوند آن تغيير حرارت بيشتري را نسبت به لوله هاي ديگر تحمل مي کند .

نکته :‌در اتصالات چدني دو نوع تبديل کاهنده (تخفيفية) و تبديل افزاينده در اندازه هاي تبديلي متنوع وجود دارد که بر حسب جهت توپي سر وصاله ،‌اگر قطر توپي بزرگتر از لوله باشد تبديل فزاينده و در غير اين صورت کاهنده خواهد بود .
افست يا دو خم
در تغيير امتداد لوله هاي افقي و قائم سيستم لوله کشي فاضلاب به کار مي رود وبا مقادير انحراف مختلف توليد مي شوند .
نکته : براي محاسبه خم 45 درجه بايستي از روابط زير استفاده کرد .
طريقه اتصال لوله هاي چدني
اتصال لوله هاي چدني توپي دار با استفاده از کنف و سرب انجام مي گيرد و اتصال لوله هاي چدني دو سر تخت به کمک واشر لاستيکي و بست مخصوص انجام مي شود.
روش اتصال لوله هاي چدني توپ دار :
1- ابتدا بايستي بدنه لوله واتصالات از نظر سالم بودن تست شود و نحوه آزمايش از طريق زدن ضربات آرام چکش امکان پذير است . چنانچه لوله شکسته باشد يا حتي داراي ترک مويي حزيي باشد صداي ضربات به صورت بم که اصطلاحاً صداي «مرده چدن» نام دارد شنيده مي شود .
نکته : صداي برخاسته از برخورد ضبات چکش به لوله سالم طنين دار مي باشد و همژنين قسمت مادگي بايستي در جهت جريان قرار گيرد .
2- پس از اينکه لوله ها در يک امتداد به صورت هم محور در داخل يکديگر قرار داده شدند کنف مخصوص بايستي با استفاده از قلم و چکش در طوقه مطابق شکل متراکم شود .
لازم به ذکر است کنف مورد استفاده به دو روش دو رشته اي و سه رشته اي بافته مي شود و کنف بافته شده بايستي متناسب با قطر لوله هاي اتصالي بوده و فضاي بين نر و مادگي را تا عمق 5/2 سانتي متري لبه مادگي پر نمايد .
3- سرب مذاب که قبلاً توسط چراغ کوره اي يا کوزه ذوب تهيه شده با ملاقه مطابق شکل داخل طوقه ريخته مي شود . چنانچه محل پيوند به صورت کاملاً عمودي و سرتوپي رو به بالا باشد نيازي به کمربند سرب ريزي نيست اما اگر محل پيوند افقي يا مايل يا سرتوپي رو به پايين باشد استفاده از کمربند سرب ريزي ضروري است و بايد با استفاده از کمربندهاي نخ سوز يا لاستيکي يا فلزي يا گل رس با ايجاد مسير سرب ريزي عمل سرب ريزي را انجام داد .
4- بعد از تمام مراحل فوق وقتي سرب سرد شد آن را بايد با استفاده از قلم سرب کوبي و چکش به طور آهسته کوبيد تا مواد لازم حتي الامکان به داخل اتصال برود .
روش اتصال لوله هاي چدني سر تخت :
1- ابتدا بايد واشر لاستيکي را از طوقه فولادي خارج کرده و سالم بودن آن را بررسي نمود .
2- واشر لاستيکي را در انتهاي قطعه اول لوله مورد اتصال قرار داده به طوريکه رگه برجسته مياني واشر به لبه انتهايي لوله مماس باشد .
3- قسمت آزاد واشر لاستيکي را به پايين برگردانده تا رگه برجسته مياني روي لبه انتهايي لوله قرار گيرد .
4- قطعه دوم مورد اتصال را وارد واشر لاستيکي نموده به طوريکه لبه آن روي رگه برجسته مياني قرار گيرد . سپس بايد قسمت برگردانيده شده واشر را به حالت اول خود درآورد .
5- بست نگهدارنده فولادي را باز رده جهت سهولت بسته شدن سطح داخلي آن را کمي چرب نموده و طوقه را در محل خود و بر روي واشر لاستيکي قرار داده و پيچها را در محل خود بايد بتدريج سفت نمود .

گالوانيزه گرم فرايندي است که طي آن قطعات توليد شده پس از غوطه وري در مذاب روي پوششي از روي خالص و يا آلياژ روي آهن که با پيوند هاي متالورژيکي (فلزي)به فلز پايه ( آهن ) متصل مي گردد .
در حال حاضر اين فرايند به دو صورت گالوانيزه تر و خشک انجام مي شود .
در گالوانيزه تر، مخلوط کلريد امونياکي روي در سطح مذاب پاشيده مي شود و قطعات پس از انجام مراحل اماده سازي مستقيماً و همزمان با اغشته شدن به فلاکس وارد مذاب مي شود .
در گالوانيزه خشک ، قطعات پس از انجام مراحل اماده سازي در محلول کلريد امونياکي روي قرار گرفته و پس از اغشته شدن در خشک کن و در ادامه درون مذاب قرار مي گيرند .
گالوانيزه گرم به سبب اافزايش طول عمر قطعات از لحاظ بالا بردن مقاومت آنها در برابر خوردگي شيميائي و الکتروشيميائي در بيشتر صنايع و بخصوص در نواحي که در معرض خوردگي هستند همواره مورد توجه صنعتگران مي باشد .
ساير روش هاي گالوانيزه عبارتند از :
آبکاري روي Zinc plating ( روش الکترو شيميائي)
پاشش مکانيکي روي sheradising ( روش گرمايش پودر روي در درام )
پاشش گرمائي روي Zinc spray ( روش پاشش گرد روي از طريق گرماي سوختن )
پوشش با رنگ هاي غني از روي Zinc rich paint
لوله هاي گالوانيزه خود به دو دسته تقسيم مي شوند :
۱- لوله گالوانيزه فولادي
۲- لوله گالوانيزه آهني
اين دو نوع در بازار به لوله هاي آهني سفيد معروف اند و به اشتباه بين اين دو نوع فرق گذاشته نمي شود در صورتي که لوله گالوانيزه فولادي در مقايسه با لوله گالوانيزه آهني سبک تر و براق تر است.
هر دو نوع لوله گالوانيزه در شاخه هاي ۶ متري ساخته مي شوند و در هر دو سر حديده شده اند. قطر اسمي اين
لوله ها از اينچ تا ۸ اينچ دسته بندي شده اند. براي اتصال لوله گالوانيزه نمي توان از فرايند جوشکاري استفاده
نمود چرا که در اثر حرارت جوشکاري روي موجود در لوله گالوانيزه اکسيد شده و گاز اکسيد روي ايجاد شده براي تنفس
خطرناک است.و منجر به بروز مسموميت و عوارض جدي ميشود.
لوله گالوانيزه فولادي
اين نوع لوله گالوانيزه براي آبرساني و گاهي براي تخليه فاضلاب به کار برده مي شوند ولي مورد استفاده اصلي لوله گالوانيزه براي تهويه است. جنس اين لوله ها از فولاد نرمي است که در ساختن لوله گالوانيزه ورقه فولاد را با فشار داخل قالب عبور داده و درز
لوله گالوانيزه را جوش مي دهند و سپس آنها را جهت افزايش مقاومت در برابر اسيدها و زنگ زدگي ها روي اندود ( گالوانيزه )
لوله گالوانيزهمي کنند. لوله گالوانيزه فولادي نسبت به نوع آهني در برابر اسيدها مقاومت کمتري دارند. براي گالوانيزه کردن لوله هاي
فولادي از پيل شيميايي يا پيل گالوانيک استفاده مي کنند.
لوله هاي آهني گالوانيزه مدرن لوله
جنس اين نوع لوله گالوانيزه از آهن سفيد نورد شده است که درز آن توسط دستگاههاي درز جوش بهم جوش داده مي شود و سپس لوله را در فلز روي مذاب فرو مي برند. اين لوله ها از رنگ تيره و خاکستري شان شناخته مي شوند .
در زير به نمونه هايي از لوله گالوانيزه اشاره ميشود :
گالوانيزه گرم براي لوله هاي بدون درز(مانيسمان):
لوله گالوانيزه گرم براي لوله هاي بدون درز(مانيسمان) که درصنايع مادر مورد استفاده قرارميگيرد براساس سايز وضخامت متغيربوده که زيرنظرکارشناسان با بالاترين کيفيت تحت استاندارد روز بصورت اتوماتيک و نيمه اتوماتيک توليد وعرضه ميگردد.


.
لوله گالوانيزه گرم (انواع لوله آب) :
گالوانيزاه گرم انواع لوله آب از سايز ۲/۱ الي ۴ اينچ به صورت تمام اتوماتيک و از ۵ اينچ به بالا به صورت نيمه اتوماتيک ودستي انجام ميگيرد.
کليه مراحل توليد بر اساس استاندارد ASTM A123 روزدنيا کنترل وتوليد ميگردد.